1
Bạn cần hỗ trợ?
 • Trung tâm tiếng Anh ETC

  Cam kết chất lượng đào tạo !

 • Hotline

  0918 783 618

 • Tiếng Anh giao tiếp dành cho thanh thiếu niên

  1. Khóa học tiếng Anh thiếu nhi:

  Chương trình Tiếng Anh thiếu nhi, tiếng Anh thiếu niên của ETC được thiết kế đặc biệt nhằm giúp các em tiếp cận tiếng Anh quốc tế nhưng vẫn duy trì sức học vượt trội môn tiếng Anh tại trường học; rèn luyện và nâng cao sự tự tin không chỉ trong sử dụng tiếng Anh mà còn trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

  Chương trình học tập đặc biệt tập trung phát triển sự tự tin và khả năng sáng tạo ở các em.

  Các em được khuyến khích giao tiếp mạnh dạn, nói lưu loát tự tin trước 1 nhóm bạn và thầy cô.

  Phương pháp trực quan sinh động giúp các em học hiểu tiếng Anh không cần thông qua tiếng Việt.

  Giáo trình lặp đi lặp lại cấu trúc theo các bài giảng giúp trẻ ghi nhớ kỹ và có vốn từ vựng phong phú.

  Trẻ được khuyến khích chủ động đặt câu hỏi với giáo viên và các bạn, tham gia hoạt động chung trong lớp.

  Tiếng Anh được học tự nhiên với những trò chơi, trẻ nhớ cấu trúc và từ vựng khi nói và nghe tiếng Anh thông qua các hoạt động vui học.

  Âm nhạc được sử dụng như một cầu nối, trẻ học bằng các bài hát và tự tin thể hiện trước đám đông.

  Các em được hình thành sự tự tin và khả năng sử dụng tiếng Anh chuẩn xác, thành thạo dưới sự hướng dẫn của các giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm.

  Đây là khóa học tiếng Anh lớp 2, tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4, tiếng Anh lớp 5, tiếng Anh lớp 6.

  2. Khóa học tiếng Anh thiếu niên:

  Chương trình Tiếng Anh thiếu niên của ETC được thiết kế đặc biệt nhằm giúp các em tiếp cận tiếng Anh quốc tế nhưng vẫn duy trì sức học vượt trội môn tiếng Anh tại trường học; rèn luyện và nâng cao sự tự tin không chỉ trong sử dụng tiếng Anh mà còn trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

  Chương trình học tập đặc biệt tập trung phát triển sự tự tin và khả năng sáng tạo ở trẻ.

  Các em được khuyến khích giao tiếp mạnh dạn, nói lưu loát tự tin trước 1 nhóm bạn và thầy cô.

  Phương pháp trực quan sinh động giúp các em hiểu tiếng Anh không cần thông qua tiếng Việt.

  Giáo trình lặp đi lặp lại cấu trúc theo các bài giảng giúp trẻ ghi nhớ kỹ và có vốn từ vựng phong phú.

  Các em được khuyến khích chủ động đặt câu hỏi với giáo viên và các bạn, tham gia hoạt động chung trong lớp.

  Tiếng Anh được học tự nhiên với những trò chơi, các em nhớ cấu trúc và từ vựng khi nói và nghe tiếng Anh thông qua các hoạt động vui học.

  Các bài hát và tự tin thể hiện trước đám đông và duy trì sức học vượt trội môn tiếng Anh tại trường học.

  Các em được hình thành sự tự tin và khả năng sử dụng tiếng Anh chuẩn xác, thành thạo dưới sự hướng dẫn của các giáo viên Việt Nam là các giảng viên của các trường đại học và giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm.

   

  Lịch học, giáo trình, học phí
  Lịch học
  Thời gian học
  Giáo trình
  Học phí (Thu theo quý)
  Tuần 01 buổi (90 phút)
  Ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật.
  Superkids;
  Star Team
  1,2,3…và giáo trình ETC biên soạn
  Liên hệ
  Tuần 02 buổi (90 phút/buổi)
  Ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật và 01 buổi giữa tuần
  Superkids;
  Star Team
  1,2,3…và giáo trình ETC biên soạn
  Liên hệ
  Giáo viên bản ngữ giảng dạy từ 100% thời gian của một buổi học.

  Để có thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với ETC, chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn có sự lựa chọn thích hợp./.